04 mars 2008

La unua cakro estas la Miladara.

25243805La unua cakro estas la Miladara au baza cakro. Gi trovigas inter la anuso kaj la ekstera seksorgano. Je la malantaua flanko de tiu punkto deiras la grava meridiano Governestro kaj je la antaua flanko deiras la alia grava meridiano Konceptejo (ties unua punkto Du Maj kongruas kun Muladro). Gi koncernas la materian, izikan ekziston, la vivenergion de la korp-volo pri estkurago kaj postvivado. Tial gi estas ligita al angado, trinkado, sekureco, mono kaj laboro. En sia plej primitiva formo ci tiu cakro evidentigas en agresemo, erfortigo, bruo, sencela kolektado de posedo, sennuanca pensado pri aliuloj, egoismo, klara sed naiva istingo inter bono kaj malbono. Libera energifluado rezultos en neelcerpebla laborforto, granda fizika kaj mensa stabileco, solida disradiado kaj fidindeco. Tiaj homoj staras fikse sur la tero. Laulitere tio okazas per la cakroj en la plandoj, kiuj estas rekte ligitaj al la Muladro. Jogo kaj aliaj sistemoj uzas la plandojn rekte en siaj ekzercoj pri surterigo. Se la cakro montras blokadon, estas nebalancita, oni ne staras surtere per ambau kruroj (t.e. ne estas stabila, realisma).

Tio rezultos en timo, angoro, laceco, elcerpigo, peniga fizika realeco. Fizike ci tiu cakro estas ligita al la vostosto kaj suba cakro. Gi estas asociita kun la flarado, do la nazo (esence dum casado!) Gi kontrolas la reproduktan seksagon. Krome gi estas asociita kun la cifero UNU, la koloro ruga (kelkaj doktrinoj asertas flava) kaj la sono do. Tiu sono estas via propra baza tono, kiu ec povas sangigi pro cirkonstancoj (facile trovebla per kantado de diversaj tonoj; tiu kiu plej facilas kaj placas estas via DO. Kelkaj doktrinoj asertasla fiksan tonon C anstatau do. Tio ne gustas car homoj diferencas. Inverse oni povas influi la cakron per la ruga koloro (nenecese sur la cakra loko) kaj la sono do. Precipe tambura muziko pozitive influas gin (ankau aliaj tonoj). Laste la cakro asociigas kun la vivperiodo de la naskigo kaj gis cirkau 7 jaroj. Estas la periodo de sinmalkovro kaj egocentrismo. La elemento, kiu apartenas al la baza cakro, estas la tero. La cakretoj en la plandoj estas ankau nomataj tercakroj. Kernvorto por la baza cakro estas mi. Mi preterlasas la diversajn mistikaj ecojn kaj karakterizojn imputitajn de doktrinaj guruoj/majstroj, kaj kiuj estas dubindaj au subjekto de kvereloj inter dogmoj. Ja estas tiuj, kiuj satas mistifiki kaj komplikigi la aferojn, por pli facile alproprigi al si sagecon kaj autoritaton, kaj tiel influi, subigi kaj obeiigi aliulojn, t.n. disciplojn au adeptojn, por ke ili dependigu de tiuj guruoj. Krisnamurti ja ne sencele avertadis kontrau ciuj guruoj (ankau si mem) kaj rekomendis, ke ciu estu sia propra guruo!

Posté par VortexEnergetik à 16:44 - Commentaires [0] - Permalien [#]


Commentaires sur La unua cakro estas la Miladara.

Nouveau commentaire