06 mars 2008

La 2-a ĉakro estas la Svadistana

Image2 

Gi trovigas 2 fingrolargoj sub la umbiliko. Gi estas la pezo centro de nia korpo. En Japanio oni nomas tiun centron HARA. En diversaj aziaj kulturoj la ventro estas konsiderita gravega centro. Kiam en Europo solida, fidinda persono estas nomita iu kun spino, tiam la japanoj nomas tiun individuon hara-no-hito, viro de la ventro. Iuj parolas pri ventra cerbo. Ankau en la okcidento oni povas diri al tro racia persono: pensu malpli per la kapo, sed pli per la ventro. La 2-a cakro koncernas la intimecon, gesolecon (do, duopecon), rilatojn seksecon, negocan intersangon. Malferma cakro rezultas en harmonio en rilatoj, interdividado, facila kaj natura fizika kontakto, fluantaj movigoj, allogeco. Kernvorto ci-cakra estas kun. Kie en la 1-a cakro la homo batalas, zorgas kaj respondecas pri si mem, tie en la 2-a cakro li venkis tiun elementan batalon, nun venas la tempo por kunul(in)o, por zorgi ankau pri aliulo. Post la serioza lukto pri postvivo, lisi nun malkovras la eblecon gui. Antaue la mangajo kaj trinkajo estu nutraj, nun ili ankau estu bongustaj! Same en la seksrilatoj. En muladro tio signifas reproduktadon, en svadistano gi signifas ankau amindumi, gui. Klare: post vivolukto sekvas vivoguo. Nun vi komprenas, ke kvankam la ekstera seksorgano situas en la kampo de la baza cakro, la 2-a cakro vere regas la seksumadon. Tial gi ofte nomigas ankau la seksocakro. Nun vi povas klare vidi ankau la rilaton kun la numerologio: post la komenca soleco nun estas tempo por atenti duan personon por kune gui la vivon. Tiu ci cakro kovras la agperiodon de c. 7 gis 14 jaroj. Tio estas la periodo, kiam la infano iras ekster la familion kaj hejmon, nome lernejen, kaj venas hejmen kun amik(in)eto por kune ludi kaj gui. Lisi aprezas la familian hejmon. Blokitan cakron karakterizas jaluzo, senbremsa sopiro, timo pri propra sekseco, timo pri intimeco, manko de kreiveco kaj manko de krea energio. Mankas la ekvilibro.

Fizike ci tiu cakro estas ligita al la supra sakro gis la dua limba vertebro. Gi estas asociita kun la gusto, do la lango (esenca por bongustajoj!), pasio kaj plezuro (cina Budho kun dikega ventro!). Gia agado montrigas per la manoj. Gi kontrolas la renojn, adrenalinon, korpajn likvajojn, kaj ludas gravan rolon en la procezo de sano kaj (re)sanigo. En ci tiu rilato estas utile atentigi pri japana kutimo volvi ekstilstrion (rubandon au zonon) cirkau la ventro kiel preventilo kontrau la malsanigo (speciale malvarmumo kaj gripo). Mi transprenis tiun kutimon dum la malvarmaj sezonoj kaj devas agnoski la efikon. Kontraue nuntempe la junvirina modo evidente preskribas, ke la umbilika zono inter upo/pantalono kaj bluzo/jerzo estu nuda, ofte ankau por montri bele ornamitan traboritan umbilikon. Mi demandas min, cu tio ne gvidas al sanecaj konsekvencoj iam. Fine la cakro estas asociita kun la koloro oranga (la 2-a koloro de la cielarko) en Hindio kun kusanta argenta lunarko. La Hara cakro povas esti influata de la koloro oranga kaj muziko per lignaj blovinstrumentoj kaj precipe de la sono re. La elemento kiu apartenas al la ventra cakro estas la akvo (komparu: korpaj likvajoj, do i.a. salivo).

* Liŝi = sengenra singularo de ili. Artikolo de Kees Ruig, Nederlando, daŭrigota

Fonto: http://www.naturkuracado.info/downloads/inarevuo20062.pdf

Posté par VortexEnergetik à 02:27 - Commentaires [0] - Permalien [#]


Commentaires sur La 2-a ĉakro estas la Svadistana

Nouveau commentaire